Logo Nội thất Lufa
Email contact
  • Trang chủ
  • Sử dụng gỗ công nghiệp có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng không?

Sử dụng gỗ công nghiệp có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng không?

Viewed 810 Times 0 Comments

Không ảnh hưởng, nếu anh / chị sử dụng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn E1 – có hàm lượng fomandehit đủ tiêu chuẩn không gây hại cho người sử dụng.
Có ảnh hưởng, nếu anh / chị sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận đạt tiêu chuẩn E1.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.